top of page

Hej !

Jag arbetar med abstrakt teckning och mitt fokus är den mänskliga linjen.

 

De senaste åren har jag gjort teckningsinstallationer på bl.a. Haninge kulturhus fasad, Sergels torg och i Husby konsthall.

Jag är utbildad i konst vid Konsthögskolan i Bergen, Stockholms Universitet och Gerlesborgsskolan i Stockholm samt i Psykologi vid Örebro universitet och Spanska vid universitetet i Buenos Aires. jag läser för närvarande ”Kompletterande pedagogisk utbildning” (KPU) som leder till en lärarlegitimation för grundskola och gymnasium inom kort.

Utöver min egen praktik är jag konstpedagog och jobbar sen 2018 på Moderna museet i Stockholm med förmedling av konst till barn och unga.

 

Tillsammans med Tone Linghult, Fanny Bylund, Nanny Rådenman och Cecilia Pfaff ingår jag i konstnärsgruppen DRIVET.

Hello ! ​

 

I work with abstract drawing and my focus is the human line.

 

In recent years, I have made drawing installations on e.g. Haninge cultural center´s facade, Sergels torg and in Husby art gallery.

I´m trained in art at the Bergen Academy of Art  a nd design in Bergen, Norway, The Stockholm University and Gerlesborgsskolan Stockholm. I studied psychology at the University of Örebro , Sweden and Spanish at the University of Buenos Aires, Argentina. I am currently studying Complementary Pedagogical Education (KPU) which will soon lead to a teacher's license for primary and secondary schools.

Besides my own practice I work as a mediator of art for children and young peolpe at Moderna museet (the Museum of modern and contemporary art) in Stockholm.

Together with artists Tone Linghult, Fanny Bylund, Nanny Rådenman och Cecilia Pfaff I am part of the artist group DRIVET.

CV 2023

​​

Utbildning

 

2021-                      Umeå universitet, Kompletterande pedagogisk utbildning

2014-2017             BFA, Konsthögskolan i Bergen, fri konst

2011-2014              Örebro universitet, Psykologprogrammet

2007-2010           Gerlesborgsskolan

 

fristående kurser

2019-2020           Stockholms universitet, Konstvetenskap A

2017 StDH,           Det reella- metoder för situationsspecifika och deltagarbaserade konstnärliga praktiker

2008-2009         Universitetet i Buenos Aires, Spanska

 

praktik

2016                        Hotel Pro Forma, Köpenhamn

 

 

Offentliga verk

 

2021                       "VÄX" Haninge Kulturhus fasad, Haninge

2020                     SAMPSON- störst i världen” Sergels torg, Stockholm

2020                     "59°15'265N 18°04'531E" Hökarängens centrum, Stockholm

2020                     ”59°21'16.0"N 18°05'44.3"E” Ahlsellparken, Ropsten


 

Utställningar

 

2021                       Så mycket bättre, Husby Konsthall (grupputställning)

2019                       Small talk, Galleri Toll, Ropstens tunnelbanestation, Stockholm (soloutställning)

2020                     Hjorten skulpturpark, Stockholm (grupputställning)

2020                     Raid, Nobells spränggropar, Hägersten (grupputställning)

2020                     Bara armar, Hjorten, Stockholm (grupputställning)

2019                      MinsToll skulpturpark, Stockholm (grupputställning)

2019                      Babels Bunker, Kummelholmen, Stockholm (grupputställning)

2017                       Repetitive variations, new contemporary art museum,  Konshögskolan i Bergen, Norge (grupputställning)

2017                       Gräsö konstrunda, Norrtälje skärgård (grupputställning)

2016                       A scream that was stolen, Hotel Pro Forma Köpenhamn, Danmark (grupputställning)

2016                       Running sushi- creating relations in time, space and taste. Hotel Pro Forma, Köpenhamn, Danmark (grupputställning)

2016                       Novemberhimmel, Norregard på stroget, Köpenhamn, Danmark (grupputställning)

2015                       koko - okok, Galler s.e. Bergen, Norge (grupputställning)

2015                       ñaupa, Ujevnt Bar, Bergen, Norge (soloutställning)

2008                     Galleri Ekvall och Törnblom, Stockholm (grupputställning)

Performer i andra konstnärers verk


2020                     Installationen ”Infield” av Linda Tegg, ARKDES, Stockholm

2020                     Live ASMR ”Soft Gossip” av Claire Tolan, ARKDES, Stockholm


 

Anställningar i urval


2018-                    Moderna museet, Stockholm

                               Konstpedagog för barn och unga

 

2021                      Kulturskolan Bredäng

                               Konstpedagog i projektet ”Kultur för alla”

 

2020                    Moderna museet, Stockholm

                               Intendent-assistent

 

2015- 2017         Kunsthuset Kabuso, Hardanger, Norge

                              Guide och värd

 

2014-2017          Konsthögskolan i Bergen

                              Organisatör av kroki-teckning

 

2017- 2018        Skulptör Helena Mutanen

                              Assistent

 

 

Utnämningar

 

2016                    ”Årets guide” Strömma turism och sjöfart

                             Framröstad av anställda på båtarna i företaget med motiveringen

                            ”För sin kunskap och vilja att hela tiden utvecklas och lära mer. Hon trollbinder sin publik och får alla att känna sig trygga”

 

 

Juryuppdrag

 

2016                    Konsthögskolan i Bergen

                             Studentrepresentant i antagningsjury för antagning till kandidatprogrammet i fri konst

 

2010                   Gerlesborgsskolan Stockholm Jurymedlem

                             Studentrepresentant i antagningsjury

 

Språk

 

Flytande i tal och skrift:  Svenska, engelska, spanska

Förstår och anpassar till: Danska, norska.

 

Körkort             Ja, klass B

bottom of page