top of page

Depend

2015

Kartong

ca 85x85x150 cm x 7 enheter

Konsthögskolan i Bergen

Depend (svenska: Bero)

 

Formen utgår från en flyttkartong, utan botten.

Arkitektur skapar rum. Arkitektur består av materia och icke-materia (d.v.s. själva tomrummet). Den materiella delen ska kunna stå upprätt, bära sig själv. Depend består av 7 rumsskapande strukturer. De är skeva. De kan inte stå själva. De beror av en eller fler ytterligare enheter för att skapa rum. Detta tvingar de rumskapande strukturerna att söka möten. Det blir en lek i komposition. Tomrummet skapas och elimineras i en kontinuerlig förhandlingssituation. Igen och igen.

Under två dagar placerade jag de 7 strukturerna i olika kompositioner och bjöd in människor att röra sig utifrån hur de hade lust. Jag observerade och filmade deras rörelse och lyssnade på deras upplevelser i ord. De härmade strukturerna med sina kroppar och använde dem också som rum. De sökte avskildhet och gemenskap.

bottom of page