top of page

Relational space 1

2016

Videoprojektion

350 x 250 cm

Konsthögskolan i Bergen / Hotell Pro Forma, Köpenhamn

Stillbilder från installation.

Projektion 350 x 250 cm i Hotel Pro formas arkivrum.

Grupputställning "Running sushi- creating relations in time,

space and taste", Hotell Pro Forma, Köpenhamn

bottom of page