top of page

Hud i landskap

2019

Digital print på PVC

450x350x0,4 cm

Sammarbete med Viktoria Spasova

Hud i landskap

- är en bild och en skulptur som problematiserar stadens delade rum. Rum där en bred grupp människor och djur är välkommen men där den omgivande arkitekturen med dess funktion skapar olika koder och kulturer.

 

  1. Institutionen. Trädgården till Arkdes och Moderna museet. Statligt centrum för arkitektur, design samt museum för modern och samtida konst.

  2. Parken. En kommunal park med lekplats i Hjorthagen. Bostadsrätter omger parken och området genomgår en omvandling från arbetarklassförort till medelklassområde med hög status.

  3. Gården. Gemensam gård i närförort. Hyresrätter.

 

Finns det plats för hud? Vad händer när huden tar stor plats? Tyst manifesterar sin närvaro på dessa skilda platser. Vi är intresserade av att undersöka mötet mellan hud och delade rum i staden.

bottom of page